Boeiend onderwijs

Het onderwijs heeft een belangrijke taak in de ontwikkeling  van aanwezige talenten van jonge mensen waarmee zij een waarde(n)volle bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Het onderwijs van de Trinamiekscholen doet er dus toe. Wij blijven ons onderwijs voortdurend ontwikkelen, zodat het voor de leerlingen, ouders, leraren, de omgeving en de samenleving de moeite waard is!
Kwaliteit is voor een belangrijk deel het gevolg van liefde, enthousiasme, passie en innerlijke betrokkenheid. Boeiend onderwijs neemt dat als vertrekpunt. Leerlingen raken gemotiveerd wanneer ze invloed hebben op hun eigen leerproces. Hoe betekenisvoller het onderwijs is, hoe groter de betrokkenheid.
Bron: Jan Jutten,  Ont-moeten

Boeiend onderwijs

Leerlingen ontvangen boeiend onderwijs gericht op (talent)ontwikkeling, dit is zichtbaar en merkbaar.

Leerlingen ontvangen boeiend onderwijs dat rekening houdt met verschillen tussen leerlingen.

Leerlingen ontwikkelen zich optimaal als mens in relatie tot zichzelf en in relatie tot anderen.

Leerlingen ontwikkelen zich optimaal als mens in de samenleving.

Leerlingen maken zich kennis en vaardigheden eigen die ze nodig hebben voor het verdere leven.

Leerlingen ervaren een waardevolle schooltijd door de verbinding van het onderwijs met hun eigen belevingswereld en de wereld om hen heen.

Leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

Leerlingen ervaren zeggenschap in het eigen leerproces.

Leerlingen begrijpen de samenhang en de complexiteit van de wereld om hen heen.

Leerlingen ontvangen onderwijs dat past bij de leerlijn en hun ontwikkelingsniveau.

Leerlingen kunnen verschillende denkgewoonten hanteren.