Pedagogisch tact

“Het goede doen op het juiste moment ook in de ogen van ieder kind”
Wij zijn voortdurend bezig met de vraag hoe een pedagogisch verantwoorde, vertrouwenwekkende en stimulerende omgang van leraren met hun leerlingen eruit ziet. Dat doen wij omdat wij ervan overtuigd zijn dat de relatie met de leerling aan de basis staat van de ontwikkeling van zijn aanwezige talenten. En vanuit deze relatie geven wij de leerling tegelijk de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen ontwikkeling.
Pedagogiek is de vaardigheid om in alle twijfel en onzekerheid onderscheid te maken tussen wat goed is en wat verkeerd, passend en ongepast, in de omgang met kinderen. Van Manen noemt dit “Weten wat te doen, wanneer je niet weet wat te doen.” Het ontwikkelen van tact is het antwoord op de prikkel om in iedere situatie met respect en aandacht te handelen. Tactvol handelen doe je onvoorzien, onmiddellijk, situationeel en improviserend: gevoelig, ontvankelijk, bedachtzaam. Het draait om helpen, bemoedigen, terechtwijzen, respecteren, aansporen, prikkelen.
Bron: Max van Manen,  Pedagogische sensitiviteit in de omgang met kinderen

Pedagogisch tact

Leerlingen voelen zich binnengesloten. Iedere leraar is in staat om 'het goede te doen op het juiste moment, ook in de ogen van het kind'.

Leerlingen ervaren en creëren een respectvolle omgang.

Leerlingen ervaren een gelijkwaardige relatie tussen de leerkracht en het kind.

Leerlingen voelen zich gezien en gewaardeerd.

Leerlingen ervaren een veilige omgeving.