Samen

Trinamiek is een groep van 25 verschillende scholen. Omdat we verschillend zijn, hebben we elk iets unieks bij te dragen. Wij luisteren naar elkaar en worden door elkaar verrast. Verschil brengt waarde voort en onze samenleving berust daarop. De wereld is een complexe, interactieve ecologie waarin diversiteit – biologisch, persoonlijk, cultureel en religieus – essentieel is.
Wij zien Trinamiek als een levend systeem. Samen dragen we in alle diversiteit verantwoordelijkheid voor boeiend onderwijs. Om dat vorm te geven omarmen wij de principes van de lerende organisatie: persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gedeelde visie, teamleren en systeemdenken.
Bron: Peter Senge, De vijfde discipline
Jonathan Sacks,  Leven met verschil

Samen
Trinamiek Academie >>

Trinamiek Academie >>

De Trinamiek academie schoolt medewerkers op de drie kernthema's. Externe opleidingen sluiten hier op aan.
Meer informatie op: www.trinamiek.nl/Leren

 

Iedere leraar stelt zichzelf de vraag wie hij/zij wil zijn voor het kind en geeft daaraan invulling. Iedere leraar is zijn eigen instrument.

De kernthema's en kernwaarden zijn zichtbaar en merkbaar binnen Trinamiek. Keuzes van Trinamiek, scholen en het servicebureau zijn in lijn met de visie op boeiend onderwijs, pedagogisch tact en samen.

Leraren hebben inzicht in de werking van mentale modellen.

Trinamiek heeft een expertisenetwerk voor Boeiend onderwijs/Pedagogisch tact en een expertisenetwerk voor de Lerende organisatie.

Vanuit een expertisenetwerk ontstaat zo nodig een professionele leergemeenschap.

Collegiale consultatie vindt plaats binnen de school en binnen Trinamiek.

Audits vinden plaats binnen de school en binnen Trinamiek.

Leraren kunnen de 'systemtools' hanteren.

De consentmethode wordt gebruikt in het directieberaad en op school in het team.

Iedere school heeft een goed functionerende Leerlingenraad.

Iedere school heeft een goed functionerende medezeggenschapsraad.

Trinamiek heeft een goed functionerende GMR.

Alle scholen werken met Ouderbetrokkenheid 3.0.

De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar Leerlingen vorm te geven.